V rámci projektu Škola zahraničního obchodu budou celkem vytvořeny 4 kurzy:

1. Zahraniční obchod leden až červen 2011
2. Mezinárodní marketing srpen až leden 2012
3. Mezinárodní obchodní operace únor až červen 2012
4. Management prodeje září 2012 až únor 2013

Každý z uvedených kurzů bude obsahovat 5 výukových modulů, které budou vybrány na základě „Průzkumu potřeb členů cílové skupiny". V rámci průzkumu jsou oslovovány firmy již působící v oblasti zahraničního obchodu nebo hodlající se jím zabývat v budoucnu Účastníci kurzů budou školeni ve speciálně pro účely projektu vytvořené moderní marketingové laboratoři za pomoci v oboru zahraničního obchodu speciálně proškolených odborných lektorů.

Účastníci kurzů budou mít v rámci praktické výuky přístup do mezinárodní marketingové databáze firem a budou také využívat zcela unikátního poučného programu jednoho z největších guru v oboru mezinárodního marketingu   E. M. Goldrattta.

Přehled studijích materiálů vzniklých v rámci projektu zde: přehled studijních materiálů.Byl dokončen kurz č. 1 – Zahraniční obchod
. Vybrané moduly kurzu: Místo konání kurzu:
28.1.2011 Export a import

Marketingová laboratoř A 211
Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná - Fryštát

25.2.2011 Formy podpory obchodu
25.3.2011 ICT v manažerské komunikaci
06.5.2011 Formy vstupu na zahraniční trhy
10.6.2011 Marketing a mezinárodní podnikání

Bližší informace k tomuto kurzu naleznete v Informativním bulletinu ke kurzu č. 1 „Zahraniční obchod"

Tisková zpráva - Škola zahraničního obchodu má své první absolventyByl dokončen kurz č. 2 – Mezinárodní marketing
. Vybrané moduly kurzu: Místo konání kurzu:
26.08.2011 Mezinárodní prostředí a identifikace rizik

Marketingová laboratoř A 211
Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná - Fryštát

30.09.2011 Strategie značky pro mez. trhy a výrobková politika
21.10.2011 Strategické přístupy k mezinárodnímu podnikání
25.11.2011 Mezinárodní cenová a distribuční politika
09.12.2011 Mezinárodní marketingová komunikace
13.01.2012 Environmentální politika v zahraničním styku

Bližší informace k tomuto kurzu naleznete v Informativním bulletinu ke kurzu č. 2 „Mezinárodní marketing"Byl dokončen kurz č. 3 – Mezinárodní obchodní operace
. Vybrané moduly kurzu: Místo konání kurzu:
24.02.2012 Logistika a její význam v mezinárodním obchodě

Marketingová laboratoř A 211
Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná - Fryštát

30.03.2012 Dodací podmínky kupních/jiných smluv, INCOTERMS
27.04.2012 Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
25.05.2012 Uplatňování celních předpisů v obchodech s třetími zeměmi
15.06.2012 Bezhotovostní platby se zahraničím, hotovostní platby, pojištěníByl dokončen kurz č. 4 – Management prodeje
. Vybrané moduly kurzu: Místo konání kurzu:
21.09.2012 Úspěšné vedení obchodního rozhovoru

Marketingová laboratoř A 211
Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 01 Karviná - Fryštát

19.10.2012 Asertivní komunikace
23.11.2012 Psychologické aspekty komunikace s klientem
18.1.2013 Budování vztahů a řízení obchodního týmu
15.2.2013 Přesvědčování a vyjednávání pro každou situaci

Bližší informace k tomuto kurzu naleznete v Informativním bulletinu ke kurzu č. 4 „Management prodeje"
  Nahoru