Obsahová náplň kurzu „Mezinárodní obchodní operace“


Vstup do on-line kurzu

V přípravné fázi třetího kurzu na téma „Mezinárodní obchodní operace“ byl proveden Průzkum potřeb členů cílové skupiny projektu s ohledem na jejich proexportní znalosti a potřeby ve snaze získat nezbytné informace pro vytvoření vhodné struktury a obsahové náplně speciálních, prakticky orientovaných, e-learningových kurzů. Celkem bylo elektronicky osloveno cca 3.000 firem z MSK.

Na základě preferencí bude třetí kurz připraven a od února 2012 pilotně ověřen na skupině minimálně 30 zájemců o další vzdělávání. Úspěšné absolvování e-learningových kurzů bude pro jejich účastníky znamenat zvýšení a rozšíření jejich kvalifikace pro působení v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, což následně povede také ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce či ke zlepšení možností kariérního růstu v rámci stávajícího zaměstnání.

Na základě vyplněných dotazníků vyplynulo, že největší zájem mají potencionální kursisté o níže uvedené moduly:

Modul 1 – Logistika a její význam v mezinárodním obchodě
24.2.2012
 • přepravní smlouva a zasílatelská smlouva
 • světové přepravní systémy
 • skladování zboží a manipulace se zbožím
 • pojištění v mezinárodním obchodě
 • obchodování za pomoci příkazních smluv
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Modul 2 – Dodací podmínky kupních/jiných smluv, INCOTERMS
30.3.2012
 • dodací položka obecně, dodací podmínky USA
 • INCOTERMS 2010
 • doložky EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP
 • dopady použití dodacích podmínek z pohledu uplatňování DPH
 • dodání zboží do jiného členského státu EU, e-vývoz
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Modul 3 – Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
27.4.2012
 • pravidla stanovení původu zboží
 • preferenční systém EU
 • kumulace původu
 • evropsko-středomořská pravidla původu „EUROMED“
 • dodavatelské prohlášení o původu
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Modul 4 – Uplatňování celních předpisů v obchodech s třetími zeměmi
25.5.2012
 • jednotná celní legislativa EU a národní celní legislativa
 • celní režimy, zastupování v celních úkonech
 • celní hodnota, celní kontroly, platby cla
 • celní prohlášení, celní řízení, celní sazebník
 • svobodné pásmo, svobodný sklad
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Modul 5 – Bezhotovostní platby se zahraničím, hotovostní platby, pojištění
15.6.2012
Doporučená studijní literatura Lektor
 • Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.

  Nahoru