Ukázka databází zahraničního obchodu (zdarma)


Evropská databanka

Aktuální informace o českých firmách
Kooperace s městskými a obecními úřady
Veřejné zakázky z České republiky a ze Slovenska
Marketingové informace
Tuzemská poptávka
Zahraniční poptávka
Nabídka do zahraničí
Pomoc při propagaci firem v zahraničí
Obchodní příležitosti z celého světa
Import firem z celého světa členěný dle oborů komodit (Europage)

www.edb.cz
www.edb.eu
www.edb.cz/Evropa.aspx
Businessinfo.cz

On-line databáze aktuálních zahraničních poptávek, zdrojem jsou zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade, přímé požadavky zahraničních firem a další zdroje. Databázi zpracovává agentura CzechTrade.

www.businessinfo.cz
Czech Trade

Elektronické zasílání informací
Aktuální přehled zahraničních obchodních příležitostí z databází:
- zahraničních poptávek
- novinek ze zahraničí
- nabídek výrobků a služeb zahraničních firem pro ČR
- nabídek na obchodní zastoupení zahraničních firem v ČR
Služby jsou poskytovány zdarma pro firmy se sídlem v ČR

denne.czechtrade.cz/Global
www.czechtrade.cz/sluzby
www.czechtrade.cz/kontakty(kontakt na regionálního konzultanta CzechTrade)
Databáze zahraničních obchodů (ČSÚ)

Aplikace, která slouží k vyhledávání dat týkajících se zahraničního obchodu ČR. Umožňuje zjistit údaje o exportu či importu zvolené komodity (zboží) za vybrané časové období do určité země nebo skupiny zemí.

www.czso.cz/csu/redakce.nsf
apl.czso.cz/pll/stazo
USA zahraniční obchod

Oficiální zdroj pro export/import USA.
Úřad zodpovědný za vydávání nařízení k této problematice.
Obsahuje statistiky k importu, exportu, zákonům, jednotlivým komoditám a všemu spojenému s touto problematikou.

www.census.gov/foreign-trade
Evropský statistický úřad - EUROSTAT

Komplexní monitoring všech členů EU přehledně shrnutý v publikacích.
Výkonný vyhledávací engine pro snadné nalezení hledaných údajů.

epp.eurostat.ec.europa.eu
příklad publikace shrnující rok 2010
Tulli – Tull - Customs

Finský celní úřad.
Spolupracuje se všemi zeměmi EU a celého světa.
Přehledně seřazeny odkazy zahraničního obchodu každé země na jejích národních stránkách statistického úřadu.

www.tulli.fi/en/finnish_customs

  Nahoru