Obsahová náplň kurzu „Zahraniční obchod“


Vstup do on-line kurzu

     Kurz č.1 Zahraniční obchod je tvořen pěti moduly, které byly vybrány z širší nabídky témat na základě Průzkumu potřeb členů cílové skupiny, který byl realizován v červnu a červenci 2010. Cílem průzkumu bylo přizpůsobit strukturu a obsahovou náplň kurzu co nejvíce potřebám firem působících v oblasti zahraničního obchodu. Moduly, na nichž se shodl největší počet respondentů, byly následně zahrnuty do osnovy kurzu. Účastníci průzkumu pak byli přednostně osloveni v měsíci září 2010 ohledně přihlašování do kurzu, jehož začátek byl stanoven na leden 2011. V rámci Průzkumu bylo osloveno bezmála 3 000 zaměstnanců firem, kteří by se mohli zajímat o zahraniční obchod.

     Na základě vyplněných dotazníků byly zvoleny následující moduly, v jejichž rámci se bude vždy jednou měsíčně konat také praktický tutoriál:

Vybrané moduly kurzu:
Export a import
Formy podpory obchodu
ICT v manažerské komunikaci
Formy vstupu na zahraniční trhy
Marketing a mezinárodní podnikání

     Na základě preferencí bude první kurz připraven a od ledna 2011 pilotně ověřován na skupině minimálně 30 zájemců o další vzdělávání. Úspěšné absolvování e-learningových kurzů bude pro jejich účastníky znamenat zvýšení a rozšíření jejich kvalifikace pro působení v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu, což následně povede také ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce či ke zlepšení možností kariérního růstu v rámci stávajícího zaměstnání. Členové cílové skupiny z řad zájemců o další vzdělávání získají potřebné informace z mnoha oblastí, např. obchodní dovednosti, psychologie obchodního jednání, základy úspěšného prodeje, znalost zákazníka, obchodní prezentace, efektivní argumentace, obchodní vyjednávání, veřejná obchodní prezentace, obchodní strategie aj. Podniky disponující kvalitní vzdělanou pracovní silou mají větší šanci uplatnit se na poli mezinárodního obchodu, expandovat a eliminovat tak neblahé důsledky finanční recese v podobě propouštění.

Modul 1 – Export a import
28.11.2011
 • Význam zahraničního obchodu
 • Teorie mezinárodního obchodu
 • Teritoriální struktura světového obchodu
 • Komoditní struktura světového obchodu
 • Mezinárodní organizace hospodářského charakteru
 • Bariéry mezinárodního obchodu
Doporučená studijní literatura
Modul 2 – Formy podpory obchodu
25.2.2011
 • Zahraničně – obchodní politika ČR
 • EEN – Enterprise Europe Network
 • Czechtrade, AMSP
 • Hospodářské komory, CEBRE
 • Databáze podnikatelských subjektů
 • Výstavy a veletrhy
Doporučená studijní literatura
Modul 3 – ICT v manažerské komunikaci
25.3.2011
 • ICT v podpoře managementu
 • Metody získávání, ověřování a využívání znalostí
 • Modely a podpora v rozhodování
 • Komunikační systémy v organizaci
 • Počítačová podpora komunikace
Doporučená studijní literatura
Modul 4 – Formy vstupu na zahraniční trhy
&nbsp 6.5.2011
 • Vývozní a dovozní operace
 • Prostřednické vztahy
 • Výhradní distribuce
 • Obchodní zastoupení
 • Piggyback
 • Exportní aliance
Doporučená studijní literatura
Modul 5 – Mezinárodní podnikání
&nbsp 10.6.2011
 • Kultura a kulturní rozdíly
 • Inovace, výzkum a vývoj
 • Klastry
 • Globální produkty
 • Nadnárodní firmy
Doporučená studijní literatura

  Nahoru